تامین هزینه‌های انتقال سفارت آمریکا به قدس توسط یک آمریکایی

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۰:۲۰
تامین هزینه‌های انتقال سفارت آمریکا به قدس توسط یک آمریکایی

برای مشاهده پست « تامین هزینه‌های انتقال سفارت آمریکا به قدس توسط یک آمریکایی » به ادامه مطب مراجعه کنید.

ترکیه: آمریکا باید نگرانی‌های آنکارا در خصوص کردها را برطرف کند

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۱:۰۰

افغانستان | 5 هدف طالبان که آمریکا نتوانست مهار کند

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۰:۰۶
افغانستان | 5 هدف طالبان که آمریکا نتوانست مهار کند

برای مشاهده پست « افغانستان | 5 هدف طالبان که آمریکا نتوانست مهار کند » به ادامه مطب مراجعه کنید.

واکنش چین به راهبرد جدید هسته‌ای آمریکا

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۰:۱۸

تجمع صدها معلم معترض در ایالت ویرجینیای غربی آمریکا

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۰:۱۶
تجمع صدها معلم معترض در ایالت ویرجینیای غربی آمریکا

برای مشاهده پست « تجمع صدها معلم معترض در ایالت ویرجینیای غربی آمریکا » به ادامه مطب مراجعه کنید.

هشدار دموکراتها درباره بحران‌سازی ترامپ در قانون اساسی آمریکا

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۰:۳۶

ونزوئلا: نمی گذاریم آمریکا کودتا کند

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۰:۳۹

چرا تلگرام دسکتاپ سوپر گروه ها را نشان نمی دهد

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۱:۲۱
چرا تلگرام دسکتاپ سوپر گروه ها را نشان نمی دهد

برای مشاهده پست « چرا تلگرام دسکتاپ سوپر گروه ها را نشان نمی دهد » به ادامه مطب مراجعه کنید.

لینک کانال تلگرام فوتبال بانوان اروپا فقط فوتبال

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۰:۵۹

افشاگری های جک استراو از توطئه‌های ضد ایرانی آمریکا

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۱:۲۶

خوش آمدید

بستن