تقلای کاخ سفید برای مبرا ساختن ترامپ از سقوط بازار بورس آمریکا!

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۰:۲۵
تقلای کاخ سفید برای مبرا ساختن ترامپ از سقوط بازار بورس آمریکا!

برای مشاهده پست « تقلای کاخ سفید برای مبرا ساختن ترامپ از سقوط بازار بورس آمریکا! » به ادامه مطب مراجعه کنید.

ترکیه: آمریکا باید نگرانی‌های آنکارا در خصوص کردها را برطرف کند

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۱:۰۰
ترکیه: آمریکا باید نگرانی‌های آنکارا در خصوص کردها را برطرف کند

برای مشاهده پست « ترکیه: آمریکا باید نگرانی‌های آنکارا در خصوص کردها را برطرف کند » به ادامه مطب مراجعه کنید.

آرایش مو در لباس محلی لری

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۰:۵۷

گروگانگیری و تیراندازی در شهر آماریلو تگزاس

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۱:۲۴

رسوایی سرویس اطلاعاتی موساد در عملیات ترور اخیر در لبنان

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۱:۲۸

ناگفته‌های یک رفراندوم در واپسین روزهای مانده به رفراندوم بارزانی چه گذشت؟

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۰:۴۰
ناگفته‌های یک رفراندوم   در واپسین روزهای مانده به رفراندوم بارزانی چه گذشت؟

برای مشاهده پست « ناگفته‌های یک رفراندوم در واپسین روزهای مانده به رفراندوم بارزانی چه گذشت؟ » به ادامه مطب مراجعه کنید.

تجمع صدها معلم معترض در ایالت ویرجینیای غربی آمریکا

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۰:۱۶
تجمع صدها معلم معترض در ایالت ویرجینیای غربی آمریکا

برای مشاهده پست « تجمع صدها معلم معترض در ایالت ویرجینیای غربی آمریکا » به ادامه مطب مراجعه کنید.

خوش آمدید

بستن