تقلای کاخ سفید برای مبرا ساختن ترامپ از سقوط بازار بورس آمریکا!

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۰:۲۵
تقلای کاخ سفید برای مبرا ساختن ترامپ از سقوط بازار بورس آمریکا!
دریافت 9 MB مبارزه برای کاخ سفید مبرا ساخت مغلوب ساختن پیشی جستن از سقوط بازار سهام تقلای کاخ سفید برای مبرا ساختن ترامپ از سقوط بازار بورس به گزارش شرکت و انتقال از نشریه...

خوش آمدید

بستن