کریس وب

حملات گسترده جنگنده‌های سعودی به صنعاء و الجوف یک شهید و چند زخمی

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۰:۱۲
حملات گسترده جنگنده‌های سعودی به صنعاء و الجوف یک شهید و چند زخمی
زخمي شدن دهها يمني عناوين رويدادهاي خبري روز دوشنبه جهان از نگاه خبرگزاري فرانسه المسيره: حملات گسترده جنگنده هاي سعودي به مناطق مختلف يمن المسيره: تظاهرات مردمي در صنعا
ir/895733 تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۳ صفحه نخست » بين الملل حملات گسترده جنگنده‌های سعودی به صنعاء و الجوف جنگنده های رژیم سعودی...
به منطقه المعلا در يمن هشت شهيد و يک زخمي برجا گذاشت حمله جنگنده هاي سعودي به مدرسه اي در شمال صنعا حمله جنگنده هاي سعودي به منطقه اي در استان الجوف يمن المسيره: جنگنده
هشت شهيد و يک زخمي برجا گذاشت حمله جنگنده هاي سعودي به مدرسه اي در شمال صنعا حمله جنگنده هاي سعودي به منطقه اي در استان الجوف يمن المسيره: جنگنده هاي سعودي مناطقي از...
هاي سعودي به منطقه المعلا در يمن هشت شهيد و يک زخمي برجا گذاشت حمله جنگنده هاي سعودي به مدرسه اي در شمال صنعا حمله جنگنده هاي سعودي به منطقه اي در استان الجوف يمن...

خوش آمدید

بستن