هدف ترامپ از انتقال سفارت به قدس محو جریان مقاومت فلسطین است

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۰:۰۶
هدف ترامپ از انتقال سفارت به قدس محو جریان مقاومت فلسطین است
هدف ترامپ از انتقال سفارت به قدس محو جریان مقاومت فلسطین است
قدس را تسریع کرد ۰۷:۳۸ هدف ترامپ از انتقال سفارت به قدس محو جریان مقاومت فلسطین است ۰۷:۲۵ تغییرات ملک سلمان در پست های مهم نظامی ۰۷:۲۱ روسیه قطعنامه انگلیس را وتو کرد/...
هدف ترامپ از انتقال سفارت به قدس محو جریان مقاومت فلسطین است خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- سمیه خمارباقی: «اسرائیل کاتز» وزیر حمل و نقل رژیم صهیونیستی از انتقال سفارت آمریکا در ...
هدف ترامپ از انتقال سفارت به قدس محو جریان مقاومت فلسطین است
۰۷:۳۸ هدف ترامپ از انتقال سفارت به قدس محو جریان مقاومت فلسطین است

خوش آمدید

بستن