کریس وب

سبزه لوببا نخود

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۰:۱۹
سبزه لوببا نخود
اگر سبزه‌ها خوب بروید سال پر برکتی است. در ایران باستان دانه‌های گندم، جو، برنج، لوبیا، عدس، ارزن، باقلا، نخود و کنجد را بر این ستون‌های خشتی می‌کاشتند و روز ششم فروردین آنها...
پنج روز پیش از نوروز ، در میدان شهر ، دوازده ستون از خشت خام برپا می‌شد ، بر ستونی گندم ، برستونی جو و به ترتیب ، برنج ، باقلا ، کاجیله ، ارزن ، ذرت ، لوبـیا ، نخود ، کنجد ، عدس...
ستون از خشت خام بر پا می شد ، بر ستونی گندم، برستونی جو و به ترتیب، برنج، باقلا، کاجیله ( گیاهی است از تیره مرکبان، که ساقه آن به 50 سانـتی متر می رسد )، ارزن، ذرت، لوبـیا، نخود
ترتیب، برنج، باقلا، کاجیله ، ارزن، ذرت، لوبـیا، نخود، کنجد، عدس و ماش میکاشتـند و در ششمین روز فروردین، با سرود و ترنم و شادی، این سبزه ها را می کندند و برای فرخندگی به هر...
کاشت بذر نخود لوبیا برای سبزه... کاشت بذر نخود لوبیا برای سبزه ' روی لینک های زیر کلیک نمائید:
وی درباره سنت دیرینه سبزه گذاشتن در روزهای نوروز گفت: در ایران باستان افراد انواع دانه از جمله گندم، جو، برنج، لوبیا، نخود، عدس و ارزن...
به آموزش کاشت سه مدل سبزه . تعبیر خواب حبوبات عدس لوبیا ماش نخود - برای مشاهده کلیک کنید با تعبیر خواب حبوبات تعبیر خواب ماش تعبیر خواب عدس تعبیر خواب لوبیاتعبیر...
کریس وب

نامحدود جایزه بگیر،امتحانش مجانیه