دستور ویژه رییس‌جمهور برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۱:۳۴
دستور ویژه رییس‌جمهور برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها
28 ژانويه 2018 ... اقتصاد > اقتصاد کلان - وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک ها با دستور اکید رییس جمهور، اقدام به واگذاری امواÙ.
3 روز پیش ... موج جدید فروش اموال مازاد بانک ها با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر شتاب بیشتر در فروش این اموال و دارایی ها، ضمن تشکیل کمیته ویژه ای به این ... همین جهت، بانکها بخش عمده ای از دارایی های مازاد خود را در بازه زمانی بیست روز از تاریخ دستور و تاکید رئیس جمهور و نیز پیگیری وزیر اقتصاد، واگذار کردند که ...
3 روز پیش ... با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر شتاب بیشتر در فروش اموال و داراییهای مازاد بانکها، ضمن تشکیل کمیته ویژه ای به این منظور، موج جدید فروش اموال ... راستا، بانکها بخش عمده ای از داراییهای مازاد خود را در بازه زمانی بیست روز از تاریخ دستور و تاکید رئیس جمهور و نیز پیگیری وزیر اقتصاد، واگذار کردند که ...
28 ژانويه 2018 ... اقتصاد > اقتصاد کلان - وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک‌ها با دستور اکید رییس‌جمهور، اقدام به واگذاری اموال خود کرده‌اند؛ ضمن اینکه این واگذاری‌ها، بعد از تنفسی که دارند، باید به بازار عرضه شود و اکنون نیز فرصت همین کار است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود کرباسیان در مراسم پنجاه سالگی بازار سرمایه ...
3 روز پیش ... با دستور کرباسیان مبني بر شتاب بيشتر در فروش اموال و داراييهاي مازاد بانکها، ضمن تشکيل کميته ويژه اي به اين منظور، موج جديد فروش اموال مازاد اين بنگاه ... اين دستورالعمل، بانکها بخش عمده اي از داراييهاي مازاد خود را در بازه زماني بيست روز از تاريخ دستور و تاکيد رئيس جمهور و نيز پيگيري وزير اقتصاد، واگذار ...
6 روز پیش ... وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک‌ها با دستور اکید رییس‌جمهور، اقدام به واگذاری اموال خود کرده‌اند.
3 روز پیش ... تفاهم - گروه گزارش : با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر شتاب بیشتر در فروش اموال و دارایی های مازاد بانک ها، ضمن تشکیل کمیته ویژه ای به این ... عمده ای از دارایی های مازاد خود را در بازه زمانی بیست روز از تاریخ دستور و تاکید رئیس جمهور و نیز پیگیری وزیر اقتصاد، واگذار کردند که این حجم از واگذاری ها در ...

خوش آمدید

بستن